Drekvliegendoder
 
Crossocerus podagricus


De Drekvliegendoder Crossocerus podagricus is een zwarte wesp met een lengte van 4 tot 6 mm. De wesp heeft een gele tekening op borststuk en poten.

Het is een niet zo algemene wesp die van begin juni tot begin oktober voorkomt in bosranden, parken en tuinen waar voldoende dood hout aanwezig is.

Het nest wordt gemaakt in verteerd dood hout, vaak in verlaten vraatgangen en soms ook in kunstmatige nestplaatsen.
De prooien zijn kleine vliegen (drekvliegen) en muggen (dansmuggen, knutten, rouwmuggen).