Drepanepteryx phalaenoides


Drepanepteryx phalaenoides
De vlieg Drepanepteryx phalaenoides is een bruine gaasvlieg met een vleugelspanning tot 32 mm. Deze soort is goed herkenbaar aan de toegespitste, sterk hoekige vleugeltoppen, waardoor het dier goed lijkt op een verdroogd blad (camoeflage). Ook de vleugeltekening en de kleur versterken deze indruk.
Bovendien kan het dier ook nog zijn kopschild naar beneden klappen en de kop verbergen tussen de vleugels. De larve en het volwassen dier voeden zich overdag met bladluizen.