Driedoornige Metselbij
 
Hoplitis tridentata


De Driedoornige Metselbij Hoplitis tridentata is een zeldzame, geelbruin behaarde bij met een lengte van 10 tot 12 mm. De beharing op het achterlijf is tamelijk gebandeerd. Het mannetje heeft drie tanden op de laatste rugplaat.

Deze bij vliegt in één generatie van half juni tot begin augustus op droge, warme terreinen zoals groeven, kalkgraslanden en ruderale terreinen.

Deze bij overwintert als volgroeide larve in een cocon.

Het nest wordt gemaakt in dorre stengels van onder meer Braam Rubus fruticosus, Bijvoet Artemisia vulgaris, Kaardenbol Dipsacus species en Toortsen Verbascum species. Het vrouwtje knaagt zelf een gang in het merg van deze stengels. Deze bij metselt wandjes tussen de broedcellen met leem, klei, zand en steentjes. 

Het is een oligolectische soort die gespecialiseerd is op vlinderbloemigen, zoals Wikke-soorten Vicia species, Lathyrus-soorten Lathyrus species en Rolklaver-soorten Lotus species.

Deze bij zal dus vooral worden gezien in gebieden met flinke populaties vlinderbloemigen en overjarige plantenstengels.
Mannetjes bezoeken bloemen alleen voor de nectarbehoefte.

Het is één van de gastheerbijen voor de Witgevlekte Tubebij Stelis ornatula (koekoeksbij).