Driehoeksmossel
 
Dreissena polymorpha


De Driehoeksmossel Dreissena polymorpha is een tweekleppige die met byssusdraden op allerlei voorwerpen vast zit, vaak in grote aantallen. Vaak zitten de mosselen op elkaar vast zodat er kluiten en zelfs mosselbanken ontstaan.

De soort is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, maar is bij ons ingeburgerd in vaarten en sloten.

Deze mossel heeft een vlakke buikzijde. De schelp is hoekig. De rugzijde heeft een matige, afgeronde uitgroei. De onderrand van de schelphelft is recht. Beide schelpen zijn symmetrisch. De opening van de byssusdraden is in het midden gelegen.

Deze mossel vormt het geliefkoosde voedsel voor de Meerkoet Fulica atra.

In Noord-Amerika verstoppen deze dieren de koelwaterleidingen van elektriciteitscentrales.

De Driehoeksmossel kan worden weggeconcurreerd door de Quaggamossel Dreissena bugensis, een invasieve exoot.