Driekleurige Kegelwesp
 
Rhopalum coarctatum


De Driekleurige Kegelwesp Rhopalum coarctatum is een zwarte wesp met driekleurige achterschenen. Het mannetje heeft karakteristieke antennes. De wesp meet 4,5 tot 7,5 mm.

Deze vrij algemene soort komt van eind april tot eind september voor in bosranden, op braakliggende terreinen, in moerassige gebieden en in tuinen.

Het nest wordt gemaakt in mergrijke stengels (Braam, Vlier), vermolmd dood hout, vraatgangen van andere insecten in hout en gallen.

De wesp vangt muggen, stofluizen en netvleugeligen voor de larven.

Als parasieten zijn de bronswesp Diomorus armatus, de Langharige Kogelgoudwesp Pseudomalus auratus en de dambordvlieg Ptychoneura rufitarsis bekend.