Drietand
 
Acronicta tridens


De Drietand Acronicta tridens is een uiltje met een spanwijdte tot 4 cm. De vlinder is te zien van half april tot september in bossen, moerasachtige gebieden, wegbermen, lanen, parken en tuinen.

De voorvleugels zijn grijsbruin en hebben vaak 2 zwarte, pijlvormige strepen. De rups is zeer bont gekleurd , lang behaard en heeft op het eerste segment van het achterlijf een behaard knobbeltje. De vlinder lijkt sterk op de Psi-uil Acronicta psi, maar deze laatste is meestal lichter gekleurd en de rups heeft op het eerste achterlijfsegment een onbehaard zwarte uitgroeisel.

De rupsen komen voor van juni tot oktober.

De waardplanten zijn Sleedoorn Prunus spinosa, Meidoorn-soorten Crataegus species, Wilg-soorten Salix species en Berk-soorten Betula species.   

De soort overwintert als pop, soms meerdere jaren, in een licht spinsel onder de schors, in een schorsspleet of in dood hout.