Drievlekdwergspanner
 
Eupithecia trisignaria


De Drievlekdwergspanner Eupithecia trisignaria is een zeldzame vlinder die behoort tot de spanners.

De vlinder komt voor in moerassen, natte graslanden en wegbermen en langs vochtige bospaden.

De rupsen voeden zich op verschillende schermbloemigen zoals Gewone Engelwortel Angelica sylvestris en Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium.

De vlinder wordt vooral in juli gezien.