Drijftil
 


Een drijftil is een drijvende, begroeide organische massa in zoet tot brak water.

Drijftillen bestaan doorgaans uit plantenwortels en afgestorven plantendelen. Ze spelen een rol bij verlandingsprocessen in moerassen.

De gestrengelde wortelstokken van waterplanten zoals Witte Waterlelie Nymphaea alba en Gele Plomp Nuphar lutea vormen dikke wortelmatten, aangevuld met strooisel dat door wind en golfslag bijeengedreven is. Op deze drijvende matten vestigen zich gespecialiseerde planten zoals Waterscheerling Cicuta virosa, Waterzuring Rumex hydrolapathum en sommige Zegge-soorten Carex species.

Drijftillen kunnen al dan niet een verbinding hebben met de oever.