Drijvend Fonteinkruid
 
Potamogeton natans


Het Drijvend Fonteinkruid Potamogeton natans groeit algemeen in ondiepe stilstaande en soms ook in langzaam stromende voedselarme wateren, zoals vijvers en plassen.

De plant kan ook een landvorm ontwikkelen. Deze soort kan grote oppervlakten bedekken en licht ontnemen aan onderwaterplanten, waardoor deze afsterven. De bruine of groene bloemen, die bloeien van juni tot augustus, komen boven het wateroppervlak. Het stuifmeel wordt door de wind verspreid. De plant bezit drijvende, brede, leerachtige bladeren en lijnvormige ondergedoken bladeren. Ze bezit tevens een wortelstok, die krachtig verankerd is in het slik.

Het is één van de waardplanten van de Waterlelievlinder Elophila nymphaeata.