Drijvende Waterweegbree
 
Luronium natans


De Drijvende Waterweegbree Luronium natans is een waterplant die vooral groeit op plaatsen waar de waterstand sterk wisselt. We vinden deze plant in zwak zure en carbonaat- en fosfaatarme wateren, met een zandige bodem met weinig of geen humus.

Het gaat om tijdelijk droogvallende oevers van vijvers, vennen, poelen, beken, kanalen, afwateringsgrachten en rivieren.
Deze plant groeit vanaf maart en bloeit van mei tot augustus met wit-gele gesteelde en alleenstaande bloemen. De bloem heeft 3 witte kroonbladeren en een geel centrum.  De plant bezit 2 soorten bladeren. De bladeren die onder water blijven zijn lintvormig en ongeveer 0,5 cm breed. De drijvende bladeren zijn eivormig en 1 tot 3 cm lang.

De dopvruchtjes rijpen onder water. De zaden kunnen in de bodem tientallen jaren hun kiemkracht behouden.   

Afhankelijk van de karakteristieken van het water waarin de plant voorkomt heeft de plant ofwel een doorlevende en vegetatieve groeivorm, ofwel een doorlevende en bloeiende groeivorm, ofwel een eenjarige en bloeiende groeivorm.
De Drijvende Waterweegbree is een lichtbehoevende (zonminnende) plant die snel verdwijnt wanneer het water te sterk dichtgroeit met andere vegetatie. In beken kan een ruiming van het teveel aan vegetatie gunstig zijn voor deze soort. In voedselarme omstandigheden kan de soort lang standhouden. 

De soort is gevoelig voor vermesting, verdroging en waterverontreiniging.