Drusilla canaliculata


De kortschildkever Drusilla canaliculata is een kever die leeft in of nabij de nesten van (waarschijnlijk onder meer) de Gewone Steekmier Myrmica rubra.

De kever voedt zich met de mieren maar er werd ook reeds waargenomen dat er zich larven in de nesten bevonden en dat de mieren zelfs levende kevers naar het nest sleepten.