Dubbeldoornwespbij
 
Nomada femoralis


De Dubbeldoornwespbij Nomada femoralis is een wespbij met een lengte van 7 tot 9 mm. De kop en het borststuk zijn zwart met roodgekleurde delen. Deze bij ziet er meer uit als een bloedbij dan als een wespbij.

Het mannetje heeft roodgeel gekleurde delen op de kop. Het vrouwtje heeft grijswitte beharing op het eerste segment van het achterlijf.

Deze zeldzame bij vliegt van begin mei tot half juli in één generatie op droge schraallanden.

Het is een broedparasiet bij de Paardenbloembij Andrena humilis en waarschijnlijk ook bij de Texelse Zandbij Andrena fulvago.