Dubbelkelk
 
Helminthotheca echioides


De Dubbelkelk Helminthotheca echioides groeit vooral in het kustgebied, vooral in de zeepolders, op open, zonnige en voedselrijke plaatsen zoals in wegbermen, op dijken en op bouwland. We mogen stellen dat deze plant wordt aangevoerd met Luzerne Medicago sativa of Koolzaad Brassica napus.

De Dubbelkelk komt niet langer dan enkele jaren op dezelfde plek voor.

De plant bloeit van juli tot september met gele lintvormige bloemen met opvallend grote schutbladen, die in hoofdjes staan. De bladeren zijn lancetvormig. De bladeren en de stengels zijn behaard. De vruchten zijn dopvruchtjes.