Duifkruid
 
Scabiosa columbaria


Het Duifkruid Scabiosa columbaria komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en Zuid-Azië. De plant groeit op matig vochtige, voedselarme en kalkrijke bodem, zoals in extensief beweide graslanden, wegbermen en op drogere plaatsen in veengebieden. Ze komt vaker voor op hellingen dan op vlakke terreinen.

De bloemen, die bloeien van juni tot oktober, zijn 5-slippig en vormen hoofdjes van 3,5 cm breed. De bovenste bladeren zijn fijn gedeeld.

Deze plant wordt tot 60 cm hoog. De wortels gaan tot 1,5 m diep.

De zaden worden door de wind verspreid. Het Duifkruid is een zeldzame plant geworden, doordat ze door vermesting wordt verdrongen door andere soorten. De plant ontkiemt moeilijk op een gesloten grasmat.