Duinbollenzweefvlieg
 
Eumerus sabulonum


De Duinbollenzweefvlieg Eumerus sabulonum is een zweefvlieg met een grotendeels rood achterlijf. De ogen van het mannetje raken elkaar niet. De zweefvlieg meet 5 tot 7 mm.

Het is een zeer zeldzame zweefvlieg die van begin juni tot eind augustus voorkomt in schrale, zandige en zonnige vegetaties. We vinden de vlieg in (stuifzand)duinen, heideterreinen en droge schraalgraslanden en soms ook langs zandpaden.

De eitjes worden vaak afgezet op het Zandblauwtje Jasione montana, een plant die behoort tot de klokjesfamilie. De larven leven in kleine holtes in de bladbasis onderaan de stengel.