Duinbosrussula
 
Russula cessans


De Duinbosrussula Russula cessans komt als een mycorrhizavormende zwam voor bij dennen en sparren in naaldbossen op een droge, kalkrijke of voedselrijke zand- of lemig-zandbodem.