Duindaalder
 
Diploschistes muscorum


De Duindaalder Diploschistes muscorum groeit parasitair op andere korstmossen die tot het genus Cladonia behoren, zoals het Vals Rendiermos Cladonia rangiformis, in ondiepe stuifkuilen in kalkrijke duinen.