Duinkegelbij
 
Coelioxys mandibularis


De Duinkegelbij Coelioxys mandibularis is een koekoeksbij met een lengte van 8 tot 12 mm.

Het vrouwtje heeft een witte beharing op het gezicht, de borststukzijden en het achterlijf. Het vrouwtje heeft op de zijkanten van de tergieten zuiver witte driehoekjes van schubachtig aanliggende haren. Deze vlekken zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Het vrouwtje heeft een lang zesde rugplaatje.

Het mannetje heeft op de zijkanten van de tergieten zuiver witte driehoekjes van schubachtig aanliggende haren. Op de achterlijfspunt zijn er 6 naar achteren gerichte doornen. De sporen van de achterschenen zijn bij het mannetje meestal zwart tot donkerbruin.

Deze zeldzame bij vliegt in één generatie van half mei tot half september in droge duingraslanden en zandverstuivingen.
Het is een broedparasiet bij de Zwartgespoorde Houtmetselbij Hoplitis leucomelana, het Zilveren Fluitje Megachile leachella en de Gewone Behangersbij Megachile versicolor. Waarschijnlijk treden ook de Tuinbladsnijder Megachile centuncularis en de Kustbehangersbij Megachile maritima als gastheerbij op.

De Gewone Behangersbij en de Tuinbladsnijder zijn soorten die in een bijenhotel kunnen verblijven.