Duinlantaarnspin
 
Agroeca lusatica


De Duinlantaarnspin Agroeca lusatica, ook Kleine Heidebodemspin genoemd, komt voor in heiden en duinen. De grootste aantallen worden gevonden in de duinen in opslag van Kruipwilg Salix repens in jonge, vochtige duinpannen.

De spin is ook te vinden in helmduinen en in de kruidlaag van natte, vitale Duindoornstruwelen. De spin is vrijwel het hele jaar door als adult te vinden.