Duinloper
 
Masoreus wetterhallii


De Duinloper Masoreus wetterhallii is een zeldzame loopkever in Vlaanderen.

Deze soort wordt gevonden in kustgebieden en in het binnenland op zandgronden. Daar leeft de soort in zeer spaarzame vegetatie zoals buntgrasvegetaties en droge heide. Cultuurgronden worden door deze soort gemeden.
Het is een dimorfe soort, maar de gevleugelde (macroptere) vorm is zeldzaam.

Ook bij de gevleugelde vorm zijn nog geen vliegwaarnemingen bekend. Het is dus een versnipperingsgevoelige soort.