Duinpieper
 
Anthus campestris


De Duinpieper Anthus campestris is als broedvogel verdwenen. Hij verdween in Vlaanderen in de tweede helft van de jaren 1980. Het is een typische vogel van heide en vennen. Deze vogel verdween door de herbebossing van zandgronden.

Sedert 2004 zou hij ook in Nederland als broedvogel verdwenen zijn.

Deze vogel bouwt een nest van worteltjes en mos onder heidestruiken of in graspollen. Van mei tot juli legt het vrouwtje 4 of 5 eitjes die zij alleen bebroedt. Het mannetje helpt bij het voederen. De vogel overwintert in Noord- en Centraal-Afrika en Zuid-Aziƫ.

Potentiƫle broedplaatsen van deze vogel worden ernstig bedreigd door vegetatiesuccessie, vergrassing (vermossing) en recreatie; pogingen tot herstel van stuifzandgebieden bleven in Nederland weinig succesvol voor deze soort door de inzet van grazers en hoge recreatiedruk.