Duinrel
 


Een duinrel is een kleine waterloop die ontstaat doordat er aan de voet van duinen en hellingen via kwel water uittreedt dat onder invloed van kleine hoogteverschillen van de duinen naar het achterland kan stromen.