Duinreigersbek
 
Erodium cicutarium dunense






De Duinrenspin Thanatus striatus is een spin die typisch is voor schrale vegetaties op zandgrond. Deze soort komt voor op droge en natte heide en in duinen. In duinen komt ze zowel voor in helmduinen, gesloten graslanden en grazige duinpannen.

De soort bereikt haar adulte levensfase in mei, juni en juli.