Duinroodpootglimmer
 
Amara lucida


De Duinroodpootglimmer Amara lucida is een loopkever. Het is een soort van duinen en stranden.

De kever is een xerofiele (droogteminnende) soort van open, droge terreinen met zandige gronden en een zeer ijle vegetatie.

Deze kever kan ook worden gevonden in schrale wegbermen.