Duinsteekmier
 
Myrmica specioidesDe Duinsteekmier Myrmica specioides, ook Agressieve Steekmier genoemd, is een warmteminnende soort van droge zandgronden, uitgestrekte droge heidegebieden en droge, schrale graslanden. Deze mier komt vooral voor langs de kust in stuifduinen, op zandbodems en ook in rivierduinrelicten.

De bruidsvluchten vinden plaats van juli tot september.