Duinvilla
 
Villa modestaDe Duinvilla Villa modesta behoort tot de rouwzwevers. Deze vlieg heeft vrijwel heldere vleugels maar de voorrand is bruinachtig. De vlieg heeft een korte zuigsnuit. Het mannetje heeft zilverwitte vleugelschubben en op de achterrand van het achterlijf 2 witte plukjes haar. Het vrouwtje heeft lichtgele vlekken en gele dwarsstrepen op het achterlijf.

De volwassen vlieg foerageert graag op schermbloemigen.

De larven van deze vlieg leven parasitair in rupsen van diverse vlinders.