Duinvoorkopje
 
Bolyphantes luteolusHet Duinvoorkopje Bolyphantes luteolus is een zeldzame spin in Vlaanderen. Deze spin betreft een noordelijke soort die in onze duinen zijn zuidgrens bereikt. In Nederland is het een vrij algemene soort, die vooral in de kustduinen voorkomt.

We vinden deze soort vooral in zeereepduinen, in jonge vochtige duinpannen en soms ook in natte kruipwilgstruwelen. Deze soort verkiest wellicht een open en lichtrijke vegetatie met een hoge luchtvochtigheid.

Volwassen exemplaren worden vooral in de winter gevonden.