Duinwolfspin
 
Pardosa monticolaDe Duinwolfspin Pardosa monticola is een spin die open gebieden bewoont, met een korte, vaak schaarse en droge vegetatie, kustduinen, heide en kalkgraslanden.

De soort verkiest kort gegraasde graslanden, vooral deze die door konijnen worden begraasd. Het verdwijnen van kort gegraasde graslanden in de duinen is niet vreemd aan de bedreigde toestand van deze spin.

Ook begrazing door schapen in heischrale graslanden zorgt voor een geschikte biotoop voor deze spin.