Duinzijdebij
 
Colletes fodiensDe Duinzijdebij Colletes fodiens is een vrij zeldzame bij met een lengte van 8 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een wit, dicht behaard gezicht. Het borststuk is geelbruin behaard. Het achterlijf is voorzien van brede haarbanden. 
Het mannetje is eveneens geelbruin behaard op het borststuk. De achterlijfsbanden zijn minder duidelijk. 

Deze bij vliegt van begin juni tot half september uitsluitend in zandige gebieden zoals kustduinen, heide- en stuifzandgebieden en ruderale terreinen.

Het vrouwtje graaft zelf nesten in de grond. De bij is gespecialiseerd op composieten (vooral Boerenwormkruid Tanacetum officinale en Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris).

Deze soort treedt waarschijnlijk op als één van de gastheerbijen voor de Gewone Viltbij Epeolus variegatus (koekoeksbij).