Dunning
 


Een dunning is een beheersmaatregel die in hoofdzaak tot doel heeft de concurrentie tussen de bomen in een bestand te regelen en een gewenste bosstructuur op te bouwen en te behouden.

Hiervoor worden bomen verwijderd waarvan aangenomen wordt dat zij het bereiken van het gestelde doel verhinderen of vertragen.