Dunvlerkspanner
 
Lycia hirtariaDe Dunvlerkspanner Lycia hirtaria is een nachtvlinder met een vleugelspanning tot 38 mm. Hij behoort tot de spanners.
Hij heeft een behaard kopborststuk. Het mannetje heeft geveerde antennes. De vleugels van het vrouwtje zijn vrijwel identiek als die van het mannetje.

Deze vlinder komt voor in loofbossen, struwelen, parken en tuinen, ook in een stedelijke omgeving.

De rupsen zijn grijs of roodbruin. Ze hebben een voorkeur voor de bladeren van Iep-soorten Ulmus species.

Doordat het aantal Iepen door toedoen van Iepenspintkevers Scolytus species in aantal zijn verminderd, is ook het aantal Dunvlerkspanners verminderd, alhoewel de rupsen op andere waardbomen zoals Eik Quercus species, Berk-soorten Betula species en Gewone Es Fraxinus excelsior zijn overgeschakeld. De vlinder vliegt van maart tot juni in bossen waar geschikte waardbomen voorkomen.

De Dunvlerkspanner lijkt sterk op de Perentak Phigolia pilosaria, een andere spanner.

De soort overwintert als pop in de grond.