Dwergbloem
 
Centunculus minimusDe Dwergbloem Centunculus minimus komt voor in vochtige heiden en duinvalleien op afgeplagde plekken en in karresporen, ook soms in greppels.

Het is een klein plantje, waarvan de bloempjes enkel op de middag open gaan. Verdroging vormt een bedreiging voor deze soort.