Dwergmeeuw
 
Hydrocoloeus minutusDe Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus is de kleinste meeuw in Vlaanderen. De volwassen vogel heeft lichtgrijze bovendelen, een volledig bleke bovenkant van de handpennen en kermerkende, grijszwarte ondervleugels met een smalle, witte achterrand. In zomerkleed is de kop volledig zwart, zonder witte oogring. In winterkleed is de kop overwegend wit, met een donker vlekje achter het oog en met een zwartgrijze kruin.

Deze meeuw broedt in kleine kolonies in zoetwatermoerassen, rivierbekkens, nabij meren of nabij de kust op plaatsen met een weelderige vegetatie, waarop het nest gebouwd wordt.

Het voedsel bestaat uit allerlei kleine ongewervelde dieren en vis die uit het water worden opgepikt.

Het is vooral een broedvogel van Noordoost-Europa. De broedvogels trekken in augustus tot oktober naar zuidelijker streken om te overwinteren.

De Dwergmeeuw is in Vlaanderen een doortrekker en overwinteraar in kleine aantallen.