Dwergspitsmuis
 
Sorex minutusDe Dwergspitsmuis Sorex minutus is het kleinste zoogdier in onze streken.

Het diertje wordt maximum 6 cm groot en heeft een staartlengte van 4,5 cm. Het is –voor zover bekend- nog een algemeen voorkomende soort.

Deze spitsmuis heeft een slurfachtige snuit, een dikke kop, een dikke staart en een grijsbruine pels.
De muis moet voortdurend eten om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Het voedsel bestaat uit spinnen, hooiwagens, kevertjes, insectenlarven, wormen en weekdieren. Het diertje jaagt vaak in ondiepe gangen die door andere dieren zijn gegraven op prooidieren.

Zeer zelden eet deze muis ook plantaardig materiaal, zoals oliehoudende zaden.

Dit dier leeft op plaatsen met voldoende begroeiing, waar een koel en vochtig bodemklimaat heerst, zoals in vochtige gemengde bossen of naaldbossen, weilanden en akkers.

We vinden deze soort vooral in moerassige gebieden en duinen.

Het nest bevindt zich meestal boven de grond. Het is bol- of kegelvormig en wordt bekleed met droog plantenmateriaal.

De Kerkuil, de Bosuil, andere uilen, katten en kleine marterachtigen zijn de predatoren van de Dwergspitsmuis.
De voortplantingsperiode valt van april tot oktober. Er zijn 2 tot 5 jongen per worp. De Dwergspitsmuis kan tot 3 nesten per jaar voortbrengen.