Dwergvlas
 
Radiola linoidesHet Dwergvlas Radiola linoides is een klein plantje dat op voedselarme, vochtige zandgrond groeit, vooral op plaatsen waar andere planten door overstroming, betreding of verstoring geen dichte vegetatie kunnen vormen. Zo vindt men dit plantje op vochtige heidepaadjes, duinvalleien, schrale graslanden, weilanden binnen de duinen.

De plant heeft van juni tot september witte bloemen die in bijschermen staan.