Echt Bitterkruid
 
Picris hieracioidesHet Echt Bitterkruid Picris hieracioides groeit op zonnige, kalkhoudende zand- en kleigrond op rivierdijken, in wegbermen, op schrale graslanden, op krijthellingen en in zoomvegetaties in de duinen.

Deze forse composiet bloeit van juli tot september met gele lintvormige bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn lancetvormig. De vruchten zijn dopvruchtjes.

In de duinen is de soort soms vergezeld van de parasitaire plant Bitterkruidbremraap Orobanche picridis. De wortels van de bremraap maken contact met de bastvaten van Echt Bitterkruid voor de voorziening van zowel suikers als mineralen.

De Koperrandbladroller Neocochylis hybridella is een vlinder die behoort tot de bladrollers. Deze soort komt voor op het Echt Bitterkruid en ook wel op Streepzaad-soorten Crepis species