Echt Judasoor
 
Auricularia auricula-judaeHet Echt Judasoor Auricularia auricula-judae is een algemene trilzwam op opstaande takken en op vochtig liggende takken en stammetjes van (vooral) Gewone Vlier Sambucus nigra en andere loofbomen en struiken (Laurierkers, Zwarte Els, Beuk, Es, Wilg-soorten), vooral op een kalkhoudende bodem. Het is een necrotrofe parasiet.

Het is een afstaande of hangende schelp- tot oorvormige, min of meer gelatineuze, zwam met een diameter tot 8 cm. De kleur is bruin, maar de zwam wordt donkerder bij veroudering. De soort is te zien van oktober tot maart. De sporen bevinden zich in kleine buisjes.

Bij droogte wordt de zwam hard en haast onherkenbaar, maar na een regenbui verkrijgt hij weer zijn gewone uitzicht.