Ecodistrict
 


Ecodistricten zijn ruimtelijke eenheden die sterk gelijkende eigenschappen hebben wat betreft in de tijd zeer langzaam veranderende processen zoals klimatologie, geologie, reliƫf, geomorfologie (processen die het landschap vormen of hebben gevormd) en (grond)waterhuishouding.

De bodemtypes (zoals bijvoorbeeld bosbodem of veengrond) die in het ecodistrict voorkomen, hangen van deze processen af zodat alle gebieden die deel uitmaken van het ecodistrict ook een vergelijkbare gevoeligheid voor milieustoringen vertonen. Na het aangrijpen van milieueffecten op bovenstaande niet-levende factoren neemt men aan dat deze zich doorzetten op de levende elementen in het district, zijnde de planten en de dieren.