Ecohydrologie
 


Studie van de relatie tussen levende organismen, hun gemeenschappen en de relatie met de waterhuishouding.