Ecologie
 


Ecologie is de biologische wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de relaties tussen organismen en hun omgeving, de interacties tussen die organismen en de fysische natuur en de aanpassingen van die organismen aan deze omgeving (het leefmilieu).

Het woord is afgeleid van de Griekse stamvormen “oikos” (= woning, huis,…) en “logos” wat verhaal, wetenschap, kennis betekent. De echte grondlegger van de ecologie was Charles Darwin (1809-1882), bekend van de beroemde evolutietheorie “On the origin of species”.  

Het toegenomen milieubewustzijn gaat niet steeds gepaard met een toegenomen kennis van de natuurlijke processen en de ecologie.

Dit leidt tot soms absurde discussies tussen beleidsmakers en natuurverenigingen of binnen deze groepen onderling.