Ecotoop
 


Een ecotoop is het kleinste uniforme deeltje van een landschap. Het kan bijvoorbeeld een akker, een bos of een weiland zijn.

Een ecotoop heeft zijn eigen ecosysteem met bepaalde levende en niet-levende componenten.

Het begrip biotoop is nauw verwant met het begrip ecotoop. Met beide begrippen wordt vaak dezelfde entiteit bedoeld, maar het begrip ecotoop wordt meestal gebruikt in de landschapsecologie, terwijl het begrip biotoop meer in de gewone ecologie wordt gehanteerd.