Ecotunnel
 


Een ecotunnel is een tunnel die onder een weg doorgaat en die bestemd is voor de passage van dieren. Een geleidende afrastering vermijdt dat de dieren de weg oversteken en leidt hen naar de tunnel. Men moet er op toezien dat de toegang of de lichtinval niet wordt beperkt door begroeiing.

Kleinere ecotunnels onder wegen worden ook wel ecoduikers genoemd. Deze zijn bedoeld voor kleine dieren die vooral aan de oevers van waterlopen leven. Bij ecoduikers worden er droge stroken aangelegd om landdieren aan te trekken. Ook hier zijn geleidende rasters nodig.  Paddentunnels zijn bedoeld voor padden die er gebruik van maken tijdens hun trekbewegingen.

Bij deze inrichtingen is een regelmatige controle noodzakelijk om na te gaan of de geleidingswanden nog goed op elkaar aansluiten en na te zien of de tunnels niet verstopt zitten door bladeren, takken en afval.