Ectemnius guttatus


De zweefvliegendoder Ectemnius guttatus  is een zwarte wesp met een gele tekening op poten, achterlijf en borststuk. Het mannetje heeft een verbrede basis aan de voorste dij en een verbreed eerste tarslid van de voorpoten. De wesp meet 6 tot 9 mm.

Deze zeldzame wesp komt van half mei tot begin september in bosranden en op braakliggende terreinen.
Het nest wordt gemaakt in oude vraatgangen van andere insecten in oud hout en oude bomen. Het bestaat uit een ongeveer 10 cm lange gang die in meerdere cellen uitmondt.

De prooien bestaan uit vliegen, vooral zweefvliegen en echte vliegen.