Eekhoorn (vlinder)
 
Stauropus fagiDe Eekhoorn Stauropus fagi behoort tot de tandvlinders.

Hij heeft een vleugelspanning tot 6 cm en vliegt van april tot augustus. De grijzig-bruine voorvleugels zijn lang en smal en hebben een lichte dwarsband en donkere punten aan de rand. De achtervleugels zijn breder en korter.

Het mannetje heeft geveerde antennes. Het lichaam is behaard. Er bestaat ook een donkere, melanistische vorm.
Deze vlinder kunnen we aantreffen in loofbossen met Beuken Fagus sylvatica, in bosranden en ook in grote oude parken.
In rust strekt deze vlinder de poten recht vooruit met de voorvleugels tegen het lichaam aangevouwen en de achtervleugels zo uitgespreid dat de randen onder de voorvleugels uitsteken.

De bruinig roze rupsen, die voorkomen van juni tot september, nemen een typische schrikhouding aan waarbij de voorkant wordt opgericht, de voorpoten vooruitgestoken en het achterlijf omhooggeklapt en eindigend in 2 uitsteeksels. Deze rupsen krijgen zo het uitzicht van een Eekhoorn Sciurus vulgaris (zoogdier). Het uitzicht doet tevens denken aan een schorpioenachtige verdedigingshouding.

De waardplanten van de rupsen zijn vooral Beuk Fagus sylvatica maar ook Haagbeuk Carpinus betulinus, Hazelaar Corylus avellana, Zomereik Quercus robur, Ruwe Berk Betula pendula en Spaanse Aak Acer campestre.

De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag of in de grond.