Eendoornwespbij
 
Nomada moeschleriDe Eendoornwespbij Nomada moeschleri komt in Nederland voor, maar waarschijnlijk niet in Vlaanderen. De kaken van deze bij zijn aan de top tweetandig. Aan het uiteinde van de buitenzijde van scheen 3 zit een doorntje.

Deze soort komt voor in bosranden en langs boswegen en in stroken natte heide tussen bospercelen.

Het is een waarschijnlijke broedparasiet bij het Roodgatje Andrena haemorrhoa, de Valse Rozenzandbij Andrena helvola en de Gewone Rozenzandbij Andrena fucata.