Eentandzandspinnendoder
 
Arachnospila spissa


De Eentandzandspinnendoder Arachnospila spissa is een zwarte wesp met rood op het eerste, het tweede en de helft van het derde achterlijfssegment. Deze wesp meet 7 tot 10 mm.

Het is een vrij algemene wesp die van begin mei tot begin september in twee generaties vliegt in verschillende biotopen zoals heidegebieden, duinen, droge graslanden en stuifzanden.

Het vrouwtje gaat eerst op jacht naar wolfspinnen of springspinnen. De prooi wordt verlamd en soms tijdelijk verstopt. Nadien wordt de prooi overgebracht naar het nest waar het vrouwtje een ei op de prooi deponeert.

Deze wesp wordt geparasiteerd door de Gewone Koekoeksspinnendoder Evagetes crassicornis en de Tweecellige Koekoeksspinnendoder Evagetes dubius.