Efemere soort
 


Een efemere soort is een uitheemse soort die niet langer dan één of hooguit enkele jaren kan overleven.