Eikenooglapmot
 
Bucculatrix ulmellaDe Eikenooglapmot Bucculatrix ulmella is een algemeen voorkomende micronachtvlinder. De vlinder heeft een vleugelspanning van 7 à 8 mm. De verdikte antennebasis valt in rust over de ogen, vandaar de Nederlandse benaming. 

Deze soort komt voor in bossen en langs de kust op plaatsen met Eiken.  

De rupsen voeden zich op Eiksoorten, vooral Zomereik Quercus robur.