Eikenzandbij
 
Andrena ferox


De Eikenzandbij Andrena ferox is een grote zandbij met een lengte van 10 tot 13 mm. Deze bij kan worden gezien van eind april tot eind juni.

Bij het vrouwtje, dat oranjerood behaard is,  zijn de verzamelhaartjes op de achterpoten licht gekleurd. De achterschenen zijn oranje. 

Het mannetje heeft vaak een opvallend brede kop. Het achterlijf is klein en slank en heeft veel rood op de eerste tergieten. De achterpoten zijn gedeeltelijk oranje gekleurd.

Deze bij komt voor in extensief begraasde graslanden, oude bosranden en open, oude (eiken-)loofbossen.

De bij nestelt communaal. Het is een monolectische soort met een binding met Zomereik Quercus robur.

Als koekoeksbijen treden bij deze soort zeker de Donkere Wespbij Nomada marshamella en mogelijks ook de Gewone Wespbij Nomada flava op.