Elektromagnetische velden
 


Over de schadelijkheid van elektromagnetische velden wordt er al jaren gediscussieerd. Eind 1995 werd wel een rapport van de Amerikaanse Council on Radiation Protection gepubliceerd waarin wel behoorlijk wat bewijzen werden geleverd over de risico’s ervan. Zo zouden kinderen die in de buurt van hoogspanningsleidingen wonen meer kans maken op leukemie. Hoogspanningsleidingen verspreiden immers ionen; Deze elektrisch geladen deeltjes gaan in de lucht verbindingen aan met zuurstof en stikstof.

De moleculen die zo ontstaan hechten zich op hun beurt aan kleine deeltjes luchtverontreiniging. Het inademen van die vervuilde lucht is gevaarlijker omdat elektrisch geladen deeltjes gemakkelijker tot in de bloedvaten doordringen.

Andere studies leggen een verband tussen elektromagnetische velden en het chronisch vermoeidheidssyndroom, een ziekte die de laatste jaren een sterke opmars kende. Werknemers die voortdurend aan elektromagnetische velden blootgesteld worden, zouden een verhoogd risico op leukemie en hersenkanker lopen. Er zijn ook mogelijke verbanden tussen blootstelling aan laagfrequente magnetische velden en een verhoogde kans op borstkanker en de ziektes van Parkinson en Alzheimer. Ook een babyfoon zendt elektromagnetische stralen uit. De schadelijkheid zal ook hier weer recht evenredig zijn met de blootstelling.  

Uit een voorlopige studie uit 2007 is gebleken dat een langdurige blootstelling aan straling van GSM-zendmasten een nadelig effect heeft op het gedrag en de populatiedichtheid van Huismussen Passer domesticus.